Werkzaamheden

Aanleiding van de werkzaamheden

De aanleiding van deze werkzaamheden is dat de infrastructuur van de wijk Dorp Noord Oost aan groot onderhoud toe is. Dit moment wordt ook aangegrepen om de wijk klimaatadaptiever te maken.

Het ontwerp is tot stand gekomen met een werkgroep van bewoners.

Inhoud van de opdracht

Het werk omvat in hoofdlijnen:

  • Opruimen van leidingwerk, bestrating en groen
  • Aanbrengen van riolering
  • Aanbrengen van elementenverharding
  • Afkoppelen van hemelwaterafvoeren in particuliere tuinen

Het projectgebied is globaal ingesloten aan de westzijde door de Dotterbloem, Korenbloem en John F. Kennedylaan. Aan de noordzijde door de Ds. Van Couwenhovelaan. Aan de oostzijde door de Marius Richterslaan en aan de zuidzijde door de Europasingel.

Riolering

Zilverschoon

Straatwerk

Zilverschoon

Straatwerk, het resultaat

Zilverschoon

Werkzaamheden Dotterbloem

Werkzaamheden Pastoor Canniuslaan