Waarom wordt de riolering vervangen?

Vervanging van de riolering in de wijk Dorp Noord-Oost is noodzakelijk. De wijk gaat daarom op de schop en dit biedt de gemeente meteen de mogelijkheid om een gescheiden riool aan te leggen. Het vieze afvalwater gaat via rioolbuizen naar de rioolwaterzuivering. Het veel schonere regenwater dat van daken en straten gaat naar het grond- of oppervlaktewater.

De wijk Dorp Noord-Oost

Naast ondergenoemde straten zullen bewoners van de Laan der Vrijheid en de Europasingel mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden aan het riool.

1. Zilverschoon
2. Vogelwikke
3. Dotterbloem
4. Pastoor Canniuslaan
5. Akkerdistel
6. Korenbloem
7. John F. Kennedylaan
8. Marius Richterslaan
9. Hendrik Chabotlaan
10. In de boomgaard
11. Fluitekruid
12. Ereprijs